Hơn 90 tỷ đồng cho nông dân ứng trả chậm

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An ký kết chương trình hợp tác cung ứng phân bón, giống cây trồng trả chậm cho nông dân. Riêng năm 2016, tổng số lượng phân bón của Vật tư nông nghiệp được cung ứng qua các cấp Hội Nông dân đạt trên 12.850 tấn, giá trị trên 90 tỷ đồng.

Giai đoạn 2013- 2016, Hội Nông dân tỉnh và Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An đã triển khai cung ứng cho nông dân vay trả chậm 43.850 tấn phân bón các loại, tổng giá trị ủy thác vay trên 270 tỷ đồng. Riêng năm 2016, tổng số lượng phân bón của Vật tư nông nghiệp được cung ứng qua các cấp Hội Nông dân đạt trên 12.850 tấn, giá trị trên 90 tỷ đồng.

» Nông dân Nghệ An sử dụng ớt, tỏi, gừng làm thuốc trừ sâu cho cây trồng

Hơn 90 tỷ đồng cho nông dân ứng trả chậm - Ảnh 1

Việc cung ứng phân bón, giống cây cho nông dân ứng trước, đến mùa thu hoạch trả không lãi suất đã góp phần động viên các hộ đầu tư tăng năng suất.

Đến nay đã có 19/21 huyện thành thị Hội trong toàn tỉnh phối hợp triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp. Điển hình là các huyện Thanh Chương, Nam Đàn có số lượng cung ứng từ 2.000 tấn đến trên 2.600 tấn/năm; các huyện Nghi Lộc, Yên Thành, Đô Lương có số lượng cung ứng trên 1.000 tấn/ năm.

Thông qua hoạt động phối hợp, đã tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân đầu tư sản xuất, tăng năng suất hiệu quả, đồng thời tiếp cận và sử dụng vật tư phân bón đảm bảo chất lượng. Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp và các đơn vị thành viên thường xuyên quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hội Nông dân các cấp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, Hội thi Nhà nông đua tài, Hội nghị tôn vinh điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi… tạo động lực sản xuất, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho hội viên, nông dân; tăng cường sự gắn kết giữa nông dân với doanh nghiệp và tổ chức Hội Nông dân các cấp.

Giai đoạn 2017- 2020, hai đơn vị tiếp tục ký kết, tăng cường phối hợp cung ứng phân bón, giống cho nông dân chủ động đầu tư vào sản xuất; tổ chức triển khai xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu; mô hình khảo nghiệm các sản phẩm, tập huấn kỹ thuật cho nông dân để ứng dụng có hiệu quả các loại giống và phân bón mới.

Minh Dân