Hơn 80.000 vé biểu diễn nghệ thuật miễn phí cho trẻ em

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 15-11, trong khuôn khổ của dự án “Tiếng nói trẻ thơ”, từ nay đến cuối năm 2008, Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội) sẽ tổ chức 200 buổi biểu diễn dành cho trẻ em, trong đó sẽ có 100 buổi diễn miễn phí với khoảng 80.000 trẻ em được tham dự

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2008/11/171947