Hơn 8,7 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đã được xây dựng

Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp các hộ gia đình ở khu vực nông thôn vay vốn để đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch và các công trình vệ sinh, bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn.

Theo Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 tất cả dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia với số lượng ít nhất 60 lít/người/ngày, sử dụng hố xí hợp vệ sinh và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, giữ sạch vệ sinh môi trường làng, xã.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều công trình nước sạch và vệ sinh đã được xây dựng

Ch­ương trình này được Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện qua 2 giai đoạn: giai đoạn từ năm 2004 đến 2005 thực hiện thí điểm tại 10 tỉnh: Sơn La, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Tiền Giang, Kiên Giang; giai đoạn 2 là từ năm 2006 đến nay, thực hiện mở rộng ra tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đối tượng vay vốn là các hộ gia đình định cư hợp pháp tại địa phương thuộc khu vực nông thôn chưa có nước sạch hoặc đã có nhưng chưa đạt quy chuẩn, chưa bảo đảm vệ sinh và hộ gia đình sau khi đã trả hết nợ vốn vay, có nhu cầu vay mới để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã sử dụng nhiều năm, bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia được UBND cấp xã xác nhận”. Mức cho vay tối đa là 6 triệu đồng/công trình/hộ. Với lãi suất được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ, hiện nay là 0,75%/tháng.

Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, sau 12 năm thực hiện, thống kê đến hết ngày 31/10/2016, doanh số cho vay của chương trình đã đạt 40.561 tỷ đồng với hơn 5 triệu lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ: 16.919 tỷ đồng, dư nợ của chương trình là 23.631 tỷ đồng với hơn 2,5 triệu khách hàng.

Thông qua cho vay vốn, các hộ gia đình đã xây dựng được 8,7 triệu công trình NS&VS trong đó xây dựng 4,4 triệu công trình nước sạch và 4,3 triệu công trình vệ sinh. Nợ quá hạn chỉ có 37 tỷ đồng chiếm 0,16% tổng dư nợ.

H.Yến