Hơn 74.600 cơ sở nhà, đất công chưa được phê duyệt

Về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Bộ Tài chính cho biết theo báo cáo của các Bộ ngành, địa phương, tổng số cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp hiện tại là hơn 256.000 cơ sở, trong đó hiện vẫn còn 74.605 cơ sở chưa được phê duyệt.

Nguyên nhân là do vẫn còn tồn tại một số vướng mắc khi sắp xếp phát sinh trong việc áp dụng pháp luật, đặc biệt là việc sắp xếp lại nhà, đất của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ. Cùng với đó, thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp và quyết định xử lý cụ thể đối với từng cơ sở nhà, đất còn nhiều trường hợp giao cho hai cơ quan khác nhau thực hiện. Nhất là đối với cơ sở nhà, đất do Trung ương quản lý dẫn tới quy trình thực hiện bị kéo dài.

Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. tránh lãng phí nguồn lực cho ngân sách Nhà nước, Bộ tài chính đang hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công... Hiện Bộ này đang tiếp tục lấy ý kiến từ các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện Dự thảo Nghị định với mục tiêu quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/hon-74600-co-so-nha-dat-cong-chua-duoc-phe-duyet-233678.htm