Hơn 700 hiện vật quý được trả về Bảo tàng Quốc gia Iraq

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Vừa qua, Bảo tàng Quốc gia Iraq ở Thủ đô Baghdad đã tổ chức buổi lễ đón nhận 700 hiện vật quý bị đánh cắp sau khi chế độ của ông Saddam Hussein bị lật đổ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121283&sub=134&top=43