Hơn 700 'chúa chổm' nợ thuế vẫn chây ì dù bị bêu tên

Sau 10 đợt Cục thuế Hà Nội công khai các doanh nghiệp nợ thuế, đã có 697/1.413 doanh nghiệp nộp số tiền thuế nợ hơn 385 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Cục thuế TP. Hà Nội cho biết, thời gian qua, đơn vị xác định công tác quản lý nợ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn.

Ngày 29/04/2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 26994/CT-QLN chỉ đạo 30/30 Chi cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng.

Với các biện pháp triển khai quyết liệt về thu hồi nợ đọng, trong 10 tháng đầu năm 2016, tổng số tiền thuế nợ đã thu được của toàn ngành thuế Hà Nội là 9.964 tỷ đồng.

Hơn 700 'chúa chổm' nợ thuế vẫn chây ì dù bị bêu tên - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo Cục thuế Hà Nội, với những hỗ trợ từ phía cơ quan thuế, đại đa số người nộp thuế đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến nợ thuế kéo dài.

Chính vì vậy, để đảm bảo tính công bằng trong cộng đồng người nộp thuế, Cục thuế Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như công khai trên trang web của Cục Thuế danh sách các đơn vị nợ thuế.

Trong 10 tháng đầu năm 2016, Cục thuế thành phố Hà Nội đã đăng công khai 10 đợt với 1.413 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là 2.400 tỷ đồng đồng. Kết quả sau công khai, đã có 697/1.413 doanh nghiệp nộp số tiền thuế nợ là 385 tỷ đồng đồng vào ngân sách nhà nước.

Cục thuế Hà Nội cũng cho biết, với sự nỗ lực của cơ quan thuế và sự phục hồi của nền kinh tế , mong rằng các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

VĂN HUY