Hơn 6400 tỷ đồng xây Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III

Dự án có quy mô diện tích quy hoạch 1.000 ha tại xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương), thời hạn thực hiện 50 năm với tổng mức đầu tư 6.407 tỷ đồng.

VSIP đang triển khai 7 dự án phát triển khu công nghiệp.

Thủ tướng vừa giao UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo chủ đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) III tiếp tục hoàn thiện Dự án theo ý kiến của các bộ, ngành; thực hiện việc ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư và Điều 27 Nghị định số 118 của Chính phủ.

Đồng thời chỉ đạo đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư xác định và lựa chọn phương án thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất.

Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi triển khai thực hiện dự án; đồng thời có các biện pháp giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, đặc biệt là các dự án có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường…

Hiện tại, VSIP đang triển khai 7 dự án phát triển khu công nghiệp tại Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Hải Dương, Nghệ An với quy mô quỹ đất được quy hoạch và phát triển lên đến hơn 6.000 ha.

P.V