Hơn 61 nghìn lao động làm việc tại các khu công nghiệp Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiện các khu công nghiệp tập trung, các khu (cụm) công nghiệp vừa và nhỏ của Hà Nội thu hút hơn 61 nghìn lao động.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=57666