Hơn 600 tăng, ni dự lớp bồi dưỡng hành chính và trụ trì

Từ ngày 25 đến 27-9, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng hành chính và trụ trì năm 2019 cho hơn 600 tăng, ni, trụ trì các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước đã đến dự và tặng lẵng hoa chúc mừng lớp học.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước tặng hoa chúc mừng lớp học

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được tìm hiểu, cập nhật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về các hoạt động tôn giáo; quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai và Hiến chương, điều lệ, quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam…

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp tăng ni, trụ trì các chùa, cơ sở Phật giáo trên địa bàn có thêm kiến thức và kinh nghiệm để hoạt động Phật sự và quản lý cơ sở tự viện đạt hiệu quả, đúng pháp luật, đúng tinh thần Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nam Anh