Hơn 60% bệnh nhân tử vong vì bệnh không lây nhiễm

    Báo VTC News
    Gốc

    Theo thống kê của Bộ Y tế tính đến năm 2005, có tới hơn 60% số người tử vong do bệnh tật là vì mắc các bệnh không lây nhiễm, trong khi tỷ lệ này vào năm 1996 chỉ là 43,6%.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214367/Default.aspx