Hơn 6.700 công chức 'hoàn thành nhiệm vụ nhưng hạn chế về năng lực'

Theo Bộ Nội vụ, trong gần 285.000 công chức được đánh giá, hơn 6.700 người được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký báo cáo gửi Quốc hội về việc triển khai các nghị quyết về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn phục vụ kỳ họp thứ 7.

Về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, qua tổng hợp số liệu từ 19/33 bộ, ngành ở Trung ương và 45/63 địa phương cho thấy có tổng số gần 285.000 công chức. Trong số này, gần 77.000 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (gần 27%), hoàn thành tốt nhiệm vụ có hơn 197.000 người (chiếm hơn 69%)

Bên cạnh đó, hơn 6.700 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và gần 1.700 người không hoàn thành nhiệm vụ. Hai con số này lần lượt chiếm tỷ lệ 2,3% và gần 0,6%.

Về rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, các bộ, cơ quan ngang bộ cũng có một số biến động.

Không tính Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thì số vụ và tương đương thuộc bộ có 248 tổ chức, giảm 12 tổ chức; cục thuộc bộ là 125 tổ chức, tăng 7 tổ chức; tổng cục và tổ chức tương đương là 29, tăng 2 tổ chức…

Đối với cơ quan thuộc Chính phủ, các ban (vụ), đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan của Chính phủ đều giảm.

Đối với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 4 tỉnh thực hiện sắp xếp cơ quan chuyên môn gồm Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hà Giang, Lào Cai.

Ở cấp huyện, có 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, giúp giảm 185 phòng chuyên môn.

Về tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ cho biết tính đến tháng 10/2018, 40.500 người đã được tinh giản.

Bên cạnh đó, trong công tác thanh tra, từ năm 2018 đến nay, Bộ Nội vụ thực hiện 19 cuộc theo kế hoạch, chủ yếu về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập...

Qua đó, một số sai phạm đã được thanh tra chỉ ra như việc giao và sử dụng biên chế hàng năm vượt quá chỉ tiêu, ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước; giao chỉ tiêu biên chế viên chức làm việc của công chức.

Hoài Vũ