Hơn 6,5 triệu người hưởng lương từ ngân sách

Hiện có khoảng hơn 6,5 triệu người hưởng lương từ ngân sách (không tính lực lượng vũ trang), Tổng quỹ chi năm 2015 là khoảng 295 ngàn tỉ đồng.

Hơn 6,5 triệu người hưởng lương từ ngân sách - Ảnh 1

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng thang bảng lương và thực hiện cơ chế trả lương theo vị trí việc làm” được tổ chức tại Bộ Nội vụ, sáng 21.11.

Theo ông Đặng Như Lợi – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội: “Vấn đề tiền lương ở VN không hề đơn giản. Không hệ thống lại thì không thể xử lý những vấn đề tồn tại”.

Nếu tính các cuộc cải cách lớn, toàn diện về chính sách tiền lương, VN đã 3 lần thực hiện vào các năm 1960, 1985 và 1993.

Cũng theo ông Lợi, sau năm 1975 số lượng đối tượng hưởng lương là trên 1 triệu người. Đợt cải cách năm 1985, tổng số người hưởng lương khoảng hơn 2 triệu người. Nếu năm 2001 tổng số người hưởng lương đạt hơn 5,1 triệu người, tổng quỹ chi là 26,443 ngàn tỉ đồng, đến năm 2015 đã tăng lên hơn 6,5 triệu người.

“Từ năm 2001 – 2015 mức lương tối thiểu điều chỉnh tăng 5,48 lần (1.150 ngàn đồng/210 ngàn đồng); số lượng đối tượng hưởng lương tăng 1,28 lần nhưng tổng quỹ tiền lương tăng 11,2 lần. Rõ ràng việc mở rộng quan hệ tiền lương, bổ sung, sửa đổi các chế độ phụ cấp và chế độ nâng bậc, nâng ngạch tác động rất lươn đến việc tăng quỹ tiền lương và trợ cấp”, ông Lợi cho biết.

Về bất cập, hạn chế của chế độ tiền lương hiện hành, ông Lợi đánh giá: “Tiền lương không còn là động lực, hầu như không có tác động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, không gắn bao nhiêu với cải cách hành chính”.

Một trong những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương được các đại biểu đặt ra tại hội thảo là quy định đối tượng hưởng lương. Nhà nước chỉ quy định, quản lý tiền lương với đối tượng nào? CBCC hay, viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang hay tất cả mọi đối tượng làm công hưởng lương.

Mặt khác, tiền lương của CBCC, VC nhà nước cần phải bảo đảm bằng mức sống bình quân của người lao động trong DN hay lao động XH, hay mức sống trung bình của xã hội để có cơ sở thiết kế mức lương trong các bảng lương.

Hoài Nam