Hơn 6.300 tỷ đồng mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Dự án mở rộng nhà máy Phân đạm Hà Bắc có tổng mức đầu tư 6.356 tỷ đồng, sẽ được khởi công vào năm 2009.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267265/Default.aspx