Hơn 58 tỉ đồng tiền tác quyền âm nhạc

Chiều 17-1, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã công bố tổng kết hoạt động của năm 2013 với tổng số tiền tác quyền âm nhạc trong cả nước chỉ riêng của trung tâm là được hơn 58 tỉ đồng, đã cộng thuế VAT.

Trung tâm cho biết trong năm 2013 đã thực hiện ba kỳ chi trả cho các thành viên trong nước và quốc tế của trung tâm số tiền là hơn 41 tỉ đồng. Theo trung tâm, trong năm qua số thu từ lĩnh vực biểu diễn ca nhạc trực tiếp, lĩnh vực băng đĩa của trung tâm bị giảm; trong khi đó số thu từ lĩnh vực karaoke file midi lại tăng.

HÒA BÌNH