Hơn 56.800 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 7 tháng

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    1 liên quanGốc

    Theo số liệu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong 7 tháng năm 2022, các đơn vị đã đưa 56.800 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 63% mục tiêu kế hoạch năm.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hon-56800-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-trong-7-thang-47636.htm