Hơn 56.000 cuộc thanh tra tài chính trong 9 tháng

Theo thông tin từ Thanh tra Bộ Tài chính, 9 tháng năm 2016, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 56.464 cuộc thanh tra, kiểm tra, cùng nhiều kiến nghị thu hồi, xử lý khác đã cho thấy hoạt động này đã thực sự phát huy hiệu quả.

Theo thông tin từ Thanh tra Bộ Tài chính, 9 tháng năm 2016, toàn ngành đã thực hiện 56.464 cuộc thanh tra, kiểm tra và 11.281 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý tài chính hơn 25.255 tỷ đồng.

Trong đó, phát hiện và kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính khác hơn 23.198 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2.057 tỷ đồng; số tiền các đơn vị đã thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 5.838 tỷ đồng.

Hơn 56.000 cuộc thanh tra tài chính trong 9 tháng - Ảnh 1

9 tháng năm 2016, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 56.464 cuộc thanh tra, kiểm tra (Ảnh minh họa)

Riêng tháng 9/2016, Thanh tra Bộ đã thực hiện 26 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 24 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và 02 cuộc thanh tra đột xuất; đã lưu hành 37 kết luận thanh tra.

Đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính hơn 15.208 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp NSNN hơn 2.172 tỷ đồng; giảm trừ dự toán kinh phí, giảm trừ cấp phát kinh phí hơn 674 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí hơn 190 tỷ đồng; xử lý tài chính khác hơn 12.169 tỷ đồng.

Thông qua các cuộc thanh tra, các cơ quan đã kiến nghị rà soát đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; kiến nghị với các bộ ngành, địa phương có liên quan bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đặc thù của các ngành, địa phương đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế của địa phương.

Cùng với đó, trong 9 tháng năm 2016, Bộ Tài chính đã tổ chức tiếp công dân tại trụ sở cơ quan tổng số 579 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua công tác tiếp công dân đã xem xét, hướng dẫn, giải quyết 319 vụ việc.

T.L