Hơn 5.500 ha đổ ải tự chảy

Đổ ải tự chảy là phương thức tận dụng triều cường đưa nước vào ruộng.

Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương kiểm tra công tác đổ ải tại huyện Nam Sách

Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương kiểm tra công tác đổ ải tại huyện Nam Sách

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, đến ngày 29.1 toàn tỉnh đổ ải được khoảng 30.000 ha diện tích gieo cấy, đạt 56% kế hoạch. Trong đó, đổ ải tự chảy được hơn 5.500 ha, còn lại là bơm động lực. Đổ ải tự chảy là phương thức đổ ải tận dụng triều cường đưa nước vào ruộng, giúp tiết kiệm điện, nhân lực. Các địa phương sử dụng cách đổ ải này là các huyện Tứ Kỳ, Kim Thành, thị xã Kinh Môn, TP Chí Linh.

Hiện nay, việc đổ ải giữa các địa phương không đồng đều. Các huyện có tiến độ đổ ải nhanh là Ninh Giang (90%), Bình Giang (80%), Thanh Hà (70%)…Trong khi đó, một số địa phương đổ ải chậm như các huyện Nam Sách (10%), Cẩm Giàng (23%), thị xã Kinh Môn (23%)… Nguyên nhân do phụ thuộc vào tiến độ thu hoạch rau màu vụ đông xuân và kế hoạch gieo cấy lúa xuân của từng nơi. Từ ngày 1-8.2, hồ thủy điện xả nước đợt 2, đây là thời gian cao điểm các huyện, thành phố, thị xã cần tận dụng để lấy nước đổ ải.

NM

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-thon/hon-5500-ha-do-ai-tu-chay-225600