Hơn 5.000 tỷ đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đây là thông tin được đưa ra trong Hội thảo “Tham vấn quốc gia về kết quả đánh giá 8 năm tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ- Phát triển rừng và 5 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng"...

Hơn 5.000 tỷ đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng - Ảnh 1

PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo do Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) tổ chức ngày 5/10, tại Hà Nội.

Kết quả ngoài mong đợi

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, nhấn mạnh: “Sau 8 năm tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) và 5 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể, tạo tiền đề về cơ chế vận hành để tiến tới thực hiện quản lý khai thác, sử dụng để phục vụ công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng”.

Cụ thể, sau 8 năm kể từ khi Nghị định 05/2008/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, tính đến 30/6/2016, cả nước đã có 41 tỉnh thành lập Quỹ BV&PTR, trong đó có 38 tỉnh đã ổn định tổ chức bộ máy hoạt động.

Quỹ BV&PTR đã thực sự trở thành một công cụ quan trọng để thực hiện chính sách chi trả DVMTR theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP.

Theo đó, toàn quốc đã ký được 464 hợp đồng ủy thác DVMTR với các cơ sở sử dụng DVMTR thu tiền DVMTR để chi trả cho chủ rừng.

Thu tiền DVMTR của cả nước hàng năm trên 1.000 tỷ đồng; lũy kế đến nay cả nước đã thu được 5.744 tỷ đồng, từ 3 nhóm đối tượng sử dụng DVMTR là: Thủy điện (97,25%), nước sạch (2,59%) và du lịch (0,16%). Tỷ lệ giải ngân bình quân chung đến các chủ rừng đạt khoảng 87%.

Nguồn tiền này thực sự đóng góp rất lớn vào công tác bảo vệ và phát triển gần 5,3 triệu ha rừng và cải thiện thu nhập cho 506.298 hộ dân sống trong vùng rừng, họ là những người trực tiếp bảo vệ rừng, phần lớn là những hộ đồng bào dân tộc ít người và những hộ nghèo.

Sau 5 năm triển khai, chính sách chi trả DVMTR đã thể hiện tính khả thi cao, nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo lập 1 nguồn lực tài chính mới, ổn định, bền vững phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng; góp phần nâng cao đời sống người dân gắn bó với rừng.

Không chỉ có ý nghĩa với đời sống đồng bào, nguồn tiền DVMTR còn góp phần giải quyết, tháo gỡ khó khăn về kinh phí cho 199 BQL rừng, 84 công ty lâm nghiệp trong bối cảnh Chính phủ có chủ trương dừng khai thác chính gỗ từ rừng tự nhiên.

Bên cạnh đó, chính sách đã góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người làm nghề rừng, đặc biệt là đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa.

Mức thu nhập bình quân hàng năm của các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng từ chính sách chi trả DVMTR của cả nước đạt 2 triệu đồng/hộ/năm, đã góp phần cải thiện thu nhập, tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống và góp phần xây dựng nông thôn mới ở các vùng miền núi trên phạm vi cả nước.

Những tồn tại cần giải quyết

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan nhưng trong quá trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR đã bộc lộ những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện.

Hơn 5.000 tỷ đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng - Ảnh 2

Toàn cảnh Hội thảo

Cụ thể như: Việc huy động hệ thống chính trị, các cấp chính quyền tại một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, thiếu gắn kết, thiếu nguồn lực thực thi chính sách; một số địa phương chậm triển khai, chưa hoàn thành việc rà soát, xác định ranh giới, diện tích rừng đến từng chủ rừng; làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân tiền DVMTR đến các chủ rừng.

Hơn nữa, do chính sách mới nên quá trình xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có những điểm chưa hoàn toàn phù hợp với thực tiễn và nhu cầu mong mỏi của người dân.