Hơn 45 nghìn ha lúa đông xuân áp dụng biện pháp gieo thẳng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Vụ xuân 2009, diện tích lúa gieo thẳng của các tỉnh đồng bằng sông Hồng đạt 45,5 nghìn ha, tăng 16,6% so với vụ xuân 2008.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144631&sub=127&top=39