Hơn 45.000 đoàn viên (thuộc tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế), học sinh ra quân làm vệ sinh hơn 230 trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Các huyện, thành phố Huế đồng loạt triển khai vệ sinh trường học, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp cho học sinh bước vào năm học mới, góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=19697