Hơn 4.700 tỷ đồng hỗ trợ xuất khẩu lao động cho 61 huyện nghèo

    Báo Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    ND- Theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29-4, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 -2020.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146585&sub=127&top=39