Hơn 4.000 lao động Việt Nam ở nước ngoài vi phạm hợp đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tham dự hội thảo, 11quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng trao đổi các kinh nghiệm về TGPL cho người lao động di cư.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=112347