Hơn 35.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động từ đầu năm

Tuy nhiên số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể đã giảm mạnh tới hơn 26% so với cùng giai đoạn năm ngoái.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2016, số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 10.468, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Chiếm tới 93% trong số này là các DN nhỏ và siêu nhỏ với 9.768 DN.

Mặc dù vậy, tính tổng cả 11 tháng, chỉ có 35.145 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 26,6% so với cùng giai đoạn của năm 2015. Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích DN phát triển đang tiếp tục phát huy hiệu quả.

Hơn 35.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động từ đầu năm - Ảnh 1

Ở chiều ngược lại, trong tháng 11/2016, đã có 9.918 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 87,1 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8% về lượng và tăng 6,8% về vốn so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một DN đạt 8,8 tỷ đồng, tăng 11,1%. Tổng số lao động đăng ký trong tháng của các DN thành lập mới là 95,9 nghìn người, giảm 27,7% so với tháng trước. Cũng trong tháng, đã có 2.074 DN quay trở lại hoạt động, tăng 4,9% so với tháng trước.

Tính chung 11 tháng, đã có 101.683 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 797,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% về lượng và tăng 48,1% về vốn so với cùng kỳ năm 2015. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 26,5%. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong 11 tháng là 1.157,2 nghìn người, bằng 87,8% cùng kỳ năm 2015. Cũng trong quãng thời gian này đã có 24.560 DN quay trở lại hoạt động, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng năm nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký: Kinh doanh bất động sản tăng 95,6% về số doanh nghiệp và tăng 221,2% về vốn đăng ký; thông tin và truyền thông tăng 13,8% và tăng 144,3%; tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 28,4% và tăng 91,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,6% và tăng 86,1%; hoạt động dịch vụ khác tăng 41,6% và tăng 84,9%...