Hơn 3400 phần tử chống đối Pakistan được trả tự do

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMĐT)- Bộ Nội vụ Pakistan ngày 20/11 cho biết họ đã thả hơn 3400 phần tử chống đối bị giam giữ kể từ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, một dấu hiệu cho thấy Tổng thống Musharraf đã dỡ bỏ bớt một số biện pháp cứng rắn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/151064