Hơn 31 tỷ đồng đầu tư cho an toàn giao thông nông thôn

Để giảm dần tai nạn giao thông, nhất là khu vực nông thôn, tỉnh Hải Dương đã phê duyệt Đề án tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) khu vực nông thôn giai đoạn 2017-2020 với tổng kinh phí là 31,03 tỷ đồng.

Theo đó, 1 trong 4 giải pháp được Hải Dương ưu tiên hàng đầu là kiện toàn lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT và xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp huyện, xã trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về ATGT cho mọi người dân.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao UBND cấp huyện, xã thường xuyên rà soát, thống kê các vị trí không bảo đảm yếu tố kỹ thuật, khuất tầm nhìn, các biển báo cần bổ sung, thay thế. UBND cấp huyện, xã bố trí kinh phí để bảo trì hệ thống đường và vận động các tổ chức, doanh nghiệp lắp đặt đèn chiếu sáng tại các nơi giao cắt các tuyến đường ở những khu đông dân cư. Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm cũng sẽ được Hải Dương đẩy mạnh trong thời gian tới. Đề án nêu rõ, tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường qua khu vực nông thôn. Đối với những nơi chưa bố trí đủ lực lượng cảnh sát giao thông, có thể huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã tham gia tuần tra, xử lý vi phạm. Hằng năm, công an cấp huyện xây dựng kế hoạch, phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về ATGT trên địa bàn; UBND cấp xã kiểm tra, xử lý các vi phạm về lấn chiếm lòng, lề đường.

MẠNH MINH