Hơn 300 vận động viên dự Giải vô địch pencak silas trẻ toàn quốc

    Gốc

    ND - Giải vô địch pencak silas trẻ toàn quốc 2008 diễn ra tại TP Hà Đông từ ngày 24 đến 30-7.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127282&sub=136&top=46