Hơn 30 vạn chỉ tiêu học nghề được đăng ký

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 7/5, Tổng cục Dạy nghề tổ chức Hội nghị tuyển sinh dạy nghề năm 2008 tại Hà Nội. Tổng số chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh cao đẳng nghề năm nay tăng 87,3% so với năm 2007.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/5/90699.cand