Hơn 30 tỷ đồng xây dựng doanh trại và mô hình tăng gia sản xuất

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND - Sáng 25-9, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Tổng kết 10 năm xây dựng ngành Hậu cần theo Chỉ thị 917/CT-QP về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và Tổng kết Hội thi “Nhà ăn, nhà bếp văn hóa, chính quy"...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.43608.qdnd