Hơn 3,4 tỷ đồng hỗ trợ nông dân sản xuất cây vụ đông

ND - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng, trong vụ đông năm 2009, thành phố dành 3,45 tỷ đồng hỗ trợ nông dân trong sản xuất cây vụ đông. Trong đó có 3,15 tỷ đồng hỗ trợ giống cây và 300 triệu đồng chi phí chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Trong vụ đông năm 2009, Hải Phòng phấn đấu đạt 12.500 ha diện tích cây vụ đông, tăng 24% so với vụ đông 2008 và phấn đấu đạt giá trị 250 tỷ đồng. Diện tích trồng cây vụ đông được quy vùng và mở rộng tại một số địa phương trọng điểm như Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, An Lão... Kinh phí hỗ trợ của thành phố được phân bổ cho các huyện trên cơ sở diện tích trồng và đặc trưng vùng sản xuất tập trung. Trong đó, vùng sản xuất tập trung được quy định tối thiểu năm ha đối với cây ngô; từ hai đến ba ha đối với rau các loại và một đến hai ha đối với trồng hoa. PV