Hơn 3,3 tỷ đồng bồi thường đất thu hồi ngoài quy hoạch Dự án QL1

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc sử dụng ngân sách tỉnh khoản kinh phí hơn 3,333 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chuyển nguồn từ năm 2013 sang năm 2014 để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất thu hồi nằm ngoài quy hoạch của Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Giải tỏa phục vụ Dự án mở rộng QL1 qua huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Theo UBND tỉnh, khi thực hiện thu hồi Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 qua địa bàn tỉnh thì có một số diện tích đất còn lại nằm ngoài quy hoạch (sau khi thu hồi) có diện tích nhỏ không canh tác hay xây dựng nhà được, nhân dân có ý kiến thu hồi hết.

Cụ thể, tổng diện tích thu hồi là 25.837,8m2, kinh phí bồi thường, hỗ trợ 3.333.353.000 đồng. Trong đó, dự án vốn TPCP có diện tích thu hồi 8.168,3m2, với kinh phí bồi thường hỗ trợ là 736.368.000 đồng và dự án BOT có diện tích thu hồi 17.669,5m2, kinh phí bồi thường, hỗ trợ 2.596.995.000 đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, nội dung nói trên đã được Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo tại Thông báo số 833/TB-UB ngày 27/5/2014, tuy nhiên vì phần diện tích này nằm ngoài phạm vi quy hoạch của dự án nên không được bố trí kinh phí của Dự án để chi trả bồi thường, hỗ trợ mà phải sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện.

Do đó, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cho phép sử dụng ngân sách tỉnh khoản kinh phí hơn 3,333 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chuyển nguồn từ năm 2013 sang năm 2014 để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất thu hồi nằm ngoài quy hoạch của Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Duy Lợi