Hơn 27.000 ha rừng tự nhiên ở Đắk Lắk 'biến mất'

Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn rất nhiều hạn chế.

Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra, theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, diện tích rừng tự nhiên ở Đắk Lắk bị suy giảm đến 27.460,3 ha.

Về diện tích rừng tự nhiên các công ty, đơn vị giao về địa phương quản lý, các huyện, thị xã, thành phố báo cáo chủ yếu tồn trên sổ sách, còn thực tế phần lớn rừng tự nhiên không có rừng trên thực địa.

Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn rất nhiều hạn chế. Nguyên nhân chính là do vướng mắc về cơ chế, chính sách, chưa đủ nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ, phát triển rừng và giải quyết các vấn đề dân sinh kinh tế, xã hội liên quan đến rừng, đất rừng.

Ngoài ra, các nguyên nhân chủ quan do chủ rừng một số nơi có tình trạng buông lỏng quản lý, tiếp tay cho đối tượng vi phạm. UBND cấp cơ sở thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật.

“Trách nhiệm để xảy ra trước hết thuộc về chủ rừng là các công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các tổ chức có quản lý, sử dụng rừng và trách nhiệm về mặt tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các cơ quan tham mưu theo quy định của pháp luật”, Thanh tra Chính phủ xác định.

Linh Đan / baodautu.vn

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/hon-27000-ha-rung-tu-nhien-o-dak-lak-bien-mat-post310188.html