Hơn 200 người được cấp thẻ chuyên viên thẩm định giá

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Đó là thông tin vừa được ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) công bố tại hội thảo chuyên đề về thẩm định giá, tổ chức ngày 13-11, tại Hà Nội.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/187349