Hơn 200 kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước ở Quảng Ngãi

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, hướng dẫn các địa phương sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp đội ngũ này với vị trí việc làm để phát huy tối đa năng lực chuyên môn, sở trường để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì buổi làm việc.

Đó là một trong những chỉ đạo đáng chú ý được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đưa ra tại buổi làm việc với Sở Xây dựng Quảng Ngãi về tình hình thực hiện chương trình công tác của ngành Xây dựng năm 2024.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, nhằm thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ngãi trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng, ngay từ đầu năm, đơn vị đã ban hành chương trình công tác năm 2024 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Sở Xây dựng về chương trình công tác của ngành.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Sở Xây dựng về chương trình công tác của ngành.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, trong 5 tháng đầu năm 2024, Sở đã tổ chức thực hiện tất cả các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong đó, chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 38,3% (đạt 86,67% kế hoạch năm); tỷ lệ hộ dân cư đô thị dùng nước sạch 89,5% (đạt 99,5% kế hoạch năm); tỷ lệ cây xanh đô thị ước đạt 9,7m2/người (đạt 97% kế hoạch năm)…

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác quy hoạch kiến trúc; phát triển đô thị; quản lý nhà, thị trường bất động sản; quản lý hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình và vật liệu xây dựng; công tác thanh tra, kiểm tra; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Trần Văn Mẫn báo cáo tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Trần Văn Mẫn báo cáo tại buổi làm việc.

Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn, Sở đã tập trung tham mưu tỉnh ban hành kịp thời các quy định thuộc lĩnh vực chuyên ngành như: Công bố giá vật liệu, nhân công ca máy, đơn giá bồi thường về nhà và vật kiến trúc; hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở…

Thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu trong Khu kinh tế Dung Quất, quy hoạch chung đô thị Bình Sơn, quy hoạch xây dựng, đô thị khác; thẩm định quy chế quản lý kiến trúc thành phố Quảng Ngãi, đôn đốc lập quy chế kiến trúc đô thị Di Lăng (Sơn Hà)...

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi tham gia ý kiến.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi tham gia ý kiến.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm, Sở Xây dựng đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được cấp thẩm quyền giao thuộc trách nhiệm tham mưu của Sở.

Về nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2024, Sở Xây dựng phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã được UBND tỉnh giao như: Đến cuối năm tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 38,5%; tỷ lệ hộ dân cư đô thị dùng nước sạch đạt 89,9%; tỷ lệ cây xanh đô thị toàn tỉnh đạt 10 m2/người.

Hoàn chỉnh, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Quảng Ngãi tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Quảng Ngãi; Quy chế quản lý kiến trúc đô thị mới Sơn Tịnh; Quy hoạch phân khu II.2a tại khu vực dọc tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh; Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất thay thế Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh.

Tiếp tục thẩm định trình phê duyệt các quy hoạch phân khu còn lại trong Quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất; tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị mới Bình Sơn; tổ chức lập, thẩm định trình phê duyệt quy hoạch liên vùng các huyện phía Nam tỉnh; tổ chức lập, thẩm định các phân khu II.2a trong Quy hoạch chung dọc tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh; xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch và hạ tầng đô thị.

Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn kiến nghị về công tác quản lý đô thị tại địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn kiến nghị về công tác quản lý đô thị tại địa phương.

Tổ chức làm việc với địa phương đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác nâng loại đô thị theo kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh xử lý những vướng mắc liên quan đến các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Sở Xây dựng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Sở Xây dựng tiếp tục nỗ lực, cố gắng, nâng cao tinh thần trách nhiệm; chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Ông Trần Phước Hiền mong muốn ngành Xây dựng của Quảng Ngãi trong thời gian tới tạo được nhiều dấu ấn nổi bật trong quá trình phát triển của tỉnh nhà; cầu thị, lắng nghe và luôn đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục, chỉnh trang bộ mặt đô thị, tham mưu cho tỉnh có những công trình kiến trúc tiêu biểu.

Lê Danh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/hon-200-kien-truc-su-ky-su-xay-dung-dang-lam-viec-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-o-quang-ngai-376018.html