Hơn 200 ca tai nạn giao thông trong đêm 31/12

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong 210 ca tai nạn giao thông, có gần 80 ca bị chấn thương sọ não. Riêng Chợ Rẫy tiếp nhận cấp cứu cho 60 ca.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=120586