Hơn 20 nữ công nhân Công ty Longshin cấp cứu vì ngất xỉu

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngoài 20 nữ công nhân ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu, có một số công nhân khác cũng có triệu chứng mệt lả. Theo các bác sĩ, rất có thể những công nhân này đã nhiễm phải một loại khí độc.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/10/100795.cand