Hơn 2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai

    Báo VTC News
    Gốc

    50 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn hơn 1,9 tỷ USD đã nhận giấy chứng nhận đầu tư vào tỉnh Đồng Nai; 50 dự án khác đăng ký bổ sung vốn thêm tổng cộng 250 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai lên con số hơn 2 tỷ USD.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/253000/Default.aspx