Hơn 2.500 tỷ đồng cho một phiên giao dịch

    Gốc

    Sau nhiều phiên tăng khá mạnh, hôm nay (2-10), thị trường chứng khoán tăng ít hơn, tuy nhiên hoạt động mua bán vẫn rất sôi động...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.24068.qdnd