Hơn 16 triệu euro hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Ngày 18-9, đại diện lâm thời Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam và Bộ Y tế ký Hiệp định tài chính cho dự án hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế. Dự án có tổng trị giá 16,65 triệu euro, trong đó phần đóng góp của Ủy ban châu Âu là 12,75 triệu euro, Chính phủ Luxemburg hỗ trợ hai triệu euro, Chính phủ Việt Nam đóng góp 1,4 triệu euro và CHLB Đức đóng góp 0,5 triệu euro bằng hiện vật.

    Dự án này sẽ được triển khai tại các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam và một phần tại Bộ Y tế nhằm nâng cao năng lực hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch; quản lý và điều hành; cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng với trọng tâm là vấn đề chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng. PV

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=157242&sub=127&top=39