Hơn 150 triệu USD giúp VN cải thiện giao thông

Trong thông cáo ra ngày 5/12, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết sẽ cùng với Hàn Quốc và Ôxtrâylia cho Việt Nam vay 150,5 triệu USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông.