Hơn 150 người được phổ biến pháp luật về hợp tác xã

Ngày 18-5, tại huyện Định Hóa, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật HTX năm 2023 và pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến về một số điểm mới của Luật HTX năm 2023. Cụ thể, Luật HTX mới có 12 chương, 115 điều (tăng 3 chương và 51 điều so với Luật HTX năm 2012); các chính sách của Nhà nước về phát triển tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX; quy định việc trao quyền cho HTX, liên hiệp HTX tự quyết định việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài sau khi đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thành viên, phát triển thị trường bình đẳng như các loại hình doanh nghiệp khác…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn pháp luật ATVSLĐ, bảo vệ môi trường, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh như: Hệ thống văn bản pháp luật về ATVSLĐ; nhận diện - đánh giá mối nguy hiểm và ứng phó tình huống khẩn cấp...

Hội nghị góp phần bổ sung, cập nhật kiến thức về HTX cho các thành viên; đồng thời trang bị những kiến thức và kỹ năng, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/trang-dia-phuong/huyen-dinh-hoa/202405/hon-150-nguoiduoc-pho-bien-phap-luat-ve-hop-tac-xa-79219cc/