Hơn 100 suất quà dành cho các gia đình chính sách tại TP Hà Tĩnh

Hơn 100 suất quà đã được báo Đời sống & Pháp luật phối hợp với công ty Cổ phần ĐTTM & DV 389 trao đến các gia đình chính sách, có công với cách mạng tại TP Hà Tĩnh.

PVMT