Hơn 10 tháng, ngân hàng TP.HCM cho vay ra 172.000 tỷ đồng

Tính đến đầu tháng 11/2016, các ngân hàng tại TP.HCM đã cho vay ra tăng 14% so với cuối năm 2015. So với kế hoạch cho vay ra tăng 18% các ngân hàng buộc phải tăng cường cho vay mạnh mẽ gần 02 tháng cuối năm mới mong đạt chỉ tiêu.

Hơn 10 tháng, ngân hàng TP.HCM cho vay ra 172.000 tỷ đồng - Ảnh 1

Tính đến đầu tháng 11/2016, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM ước đạt gần 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2015. Trong đó, tiền gửi VND tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn so với ngoại tệ và chiếm tỷ trọng chủ yếu tới 88% trong tổng nguồn vốn huy động và đạt 1,53 triệu tỷ đồng, tăng 15,5% so với cuối năm 2015. Huy động vốn bằng ngoại tệ chiếm 12%, đạt 209.185 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cuối năm 2015.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố ước đến đầu tháng 11/2016 đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, tăng trên 14% so với cuối năm 2015. Dư nợ tín dụng trung, dài hạn chiếm gần 58%, tăng gần 14% so với cuối năm 2015, dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm trên 42%, tăng gần 15% so với cuối năm 2015. Trong đó, dư nợ bằng VND đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm 92%, tăng gần 16% so với cuối năm 2015. Dư nợ bằng ngoại tệ đạt 137.590 tỷ đồng, chiếm 9,8%, giảm 0,19% so với cuối năm 2015.

Chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 9/2016 giảm còn 3,79% trên tổng dư nợ, giảm 0,13% điểm phần trăm so với cuối năm 2015 là 3,92%.

Các ngân hàng trên địa bàn thành phố tiếp tục chương trình bơm vốn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn. Dư nợ cho vay ngắn hạn đối với 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên đạt 142.668 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 64% và đạt 91.539 tỷ đồng.

Lan Anh