Hơn 1,75 tỷ USD vốn FDI đã đầu tư vào Đồng Nai

Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, 10 tháng năm 2016, Đồng Nai đã thu hút được 79 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký đầu tư là 994 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 77 dự án với tổng vốn tăng thêm là 757,6 triệu USD.

Hơn 1,75 tỷ USD vốn FDI đã đầu tư vào Đồng Nai - Ảnh 1

Tính chung 10 tháng, tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm của Đồng Nai là hơn 1,75 tỷ USD, đạt 175% kế hoạch năm.

Số dự án điều chỉnh tăng vốn và cấp mới có tổng vốn trên 10 triệu USD chiếm 15% tổng số dự án. Hiện có 44 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Đồng Nai. Các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Tỉnh chủ yếu thuộc khu vực châu Á như: Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản…

Văn Huyền