Hơn 1,5 triệu người Mỹ phải sơ tán vì bão Florence

Hơn 1,5 triệu người Mỹ sống bên bờ Đại Tây Dương được yêu cầu sơ tán vì trước sức đe dọa của cơn bão Florence, được xem là cơn bão mạnh nhất trong gần 30 năm.