Hơn 1,3 triệu học sinh cả nước thi tốt nghiệp THPT

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một tuần nữa, 44.000 học sinh Hà Nội cùng trên 6.000 cán bộ coi thi sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Toàn thành phố có 91 hội đồng thi với gần 1.800 phòng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=62339