Hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp trong quý III

Chiều 2/12, tại Hà Nôi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 11, quý III năm 2016.

Theo dự báo, quý IV/2016, kinh tế tiếp tục đà phục hồi, dự báo GDP tăng khoảng 7,1-7,3%. Nền kinh tế tiếp tục thu hút vốn FDI; xuất khẩu tăng; kiều hối đầu tư lớn vào sản xuất; doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh cả lượng và vốn; nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu. Những động lực cho tăng trưởng này sẽ tác động tích cực đến thị trường lao động.

Lực lượng lao động tiếp tục tăng nhẹ (0,2%), trong đó, lực lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật có bằng cấp/chứng chỉ từ ba tháng trở lên tăng 4-5% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động sẽ giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn ở mức cao, trên 77%. Số người có việc làm khoảng 53,7% triệu (tăng 0,7% so với quý 3/2014), tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tăng nhẹ (chiếm 41,5%). Tỷ lệ lao động làm việc trong ngành nông - lâm - thủy sản giảm nhẹ, còn khoảng 41,17%. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ước khoảng 2,2%.

Quý III/2016, thị trường lao động có những chuyển biến tích cực, như: tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ tăng. Tỷ lệ việc làm trong ngành nông -lâm - thủy - sản giảm, thu nhập của lao động làm công ăn lương tăng lên. Tuy nhiên quan sát ba quý gần dây cho thấy tăng trưởng kinh té không tạo ra thêm nhiều việc làm, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên. Chất lượng lao động tiếp tục cải thiện, số người có việc làm tăng nhưng chuyển dịch việc làm chưa bền vững.

Hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp trong quý III - Ảnh 1

Lao động có trình độ tăng. Ảnh: TTXVN

Tỷ trọng lao động làm việc ở khu vực nông thôn giảm nhẹ so với quý II và cùng kỳ năm 2015, còn 68,09%. Chuyển dịch cơ cấu lao động sang khu vực công nghiệp và dịch vụ còn chậm, tỷ trọng lao động làm việc trong ngành công nghiệp - xây dựng tăng 0,4%, ở ngành dịch vụ tăng 0,1% so với quý II. Tỷ lệ lao động làm công hưởng lương giảm từ 41,26% quý II xuống còn 41,04% quý III. Số người làm việc trong khu vực nhà nước, hộ nông -lâm- thủy sản giảm nhưng lại tăng đáng kể ở khu vực kinh doanh cá thể. Số người làm việc trong các cơ sở kinh doanh cá thể tăng 710 nghìn người so với quý III/2015 và tăng 174 nghìn người so với quý II/2016.

So với quý II, thất nghiệp tăng cả số lượng và tỷ lệ, nhất là ở nhóm thanh niên, người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, đại học trở lên có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất. Quý III, cả nước có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động vị thất nghiệp, tăng 29 nghìn người so với quý II/2016 song lại giảm 11 nghìn người so với quý III/2015.

Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở nhóm có "trình độ cao đẳng chuyên nghiệp" (8,36%), tăng mạnh so với quý trước, tiếp theo là nhóm "Đại học trở lên" (4,22%) và "trung cấp chuyên nghiệp" (3,79%). Số người thất nghiệp dài hạn (trên 12 tháng) chiếm 22,6% tổng số người thất nghiệp...

Phúc Hằng (TTXVN)