Hơn 1,1 triệu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

  Báo Cần Thơ
  104 liên quanGốcHà Nội

  Sáng 21-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP Hà Nội và 11.661 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên toàn quốc, với hơn 1,1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

  Các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ và cán bộ chủ chốt thành phố dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG.

  Các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ và cán bộ chủ chốt thành phố dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG.

  Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương… dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Đến dự tại điểm cầu Hội trường Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ các thời kỳ, Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; cán bộ chủ chốt thành phố…

  Trong ngày làm việc đầu tiên (21-7), các đại biểu được học tập, quán triệt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, do Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt; chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, do Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt; chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái truyền đạt.

  Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, quản lý và sử dụng đất đai là vấn đề rất phức tạp và nhạy cảm, có sức ảnh hưởng đến hiện tại, tương lai. Mục tiêu cụ thể đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông. Hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất; loại bỏ khâu trung gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp, kèm theo cơ chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực…

  Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt bình quân khoảng 3%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân 5,5-6%/năm; tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn phấn đấu đạt bình quân trên 10%/năm; số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%, trong đó, phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%, trong đó phấn đấu 35% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020…

  Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, phấn đấu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác, với 2 triệu thành viên; có 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên; trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá; có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

  Hội nghị nhằm định hướng cho các cấp ủy đảng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

  Ngày mai, 22-7, hội nghị tiếp tục làm việc.

  Tin, ảnh: ANH DŨNG

  Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/hon-1-1-trieu-can-bo-dang-vien-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-5-kh-a149234.html