Hơn 1.000 vận động viên Yoga tham dự Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10

UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội vừa tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 năm 2024, với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hon-1000-van-dong-vien-yoga-tham-du-ngay-quoc-te-yoga-lan-thu-10-125353.htm