Hôm nay, vệ tinh Hằng Nga-1 sẽ bay vào quỹ đạo Mặt trăng

    Gốc

    (Vitinfo) - Vệ tinh thăm dò Mặt Trăng đầu tiên của Trung Quốc mang tên Hằng Nga-1, được phóng thành công vào hôm 24/10 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3A từ bệ phóng số 3 tại Tây Xương (Tứ Xuyên), sáng hôm nay sẽ bay lên quỹ đạo Mặt trăng.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Khoahoc/30457/default.aspx