Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sửa Luật Cảnh vệ

Tại phiên họp thứ 30 diễn ra hôm nay (22/2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Phiên họp 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 01/2024 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 12/2023).

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng có tờ trình về giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân. Nghị quyết về nội dung này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và thảo luận tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/hom-nay-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-cho-y-kien-ve-sua-luat-canh-ve-post1078124.vov